New York Knicks

New York Knicks jsou jedním z týmů, které od založení sídlí stále ve stejném městě. Své úspěchy datují především do začátku své historie a to do 50. a 70. let. V současnosti se drží spíše ve spodní polovině tabulky. Jedná se o klub s nejhodnotnější značkou v celé NBA.

Základní školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Jedná se o plně organizovanou školou, která je spádová pro okolní obce. Zaměřuje se hlavně na sport, hudební výchovu a ekologii. Disponuje školní družinou, která má kapacitu 130 žáků. Součástí školy je také školní kuchyně s kapacitou až 1200 strávníků.