New Orleans Pelicans

Tým byl založen v roce 2002 a ve své krátkodobé historii neposbíral žádné velké úspěchy. Největší hvězdou tohoto týmu byl rozehrávač Chris Paul, který v něm působil v letech 2005-2011.

Od školního roku 1980 a 1981 zůstaly trojtřídní základní škole pouze čtyři ročníky, které v následujícím školním roce byly při stavu 55 žáků spojeny do dvou tříd. Stav žactva se pak dále do konce období postupně snižoval, až ve školním roce 1989 a 1990 do ní docházelo jen 34 žáků. Zájem místních orgánů o školu napomáhá tomu, že škola je dobře vybavena moderními pomůckami a pro děti se pořádají výlety a další různé akce. Při škole byla v roce 1960 zřízena družina. Pro stravování žáků i učitelstva vznikla také školní jídelna. Při škole se rozvíjí také zájmová činnost dětí formou kroužků. Od roku 1990 se organizační uspořádání školy neměnilo a počet žactva zůstal v celku vyrovnaný, pohyboval se kolem 30 dětí.