Los Angeles Clippers

Los Angeles Clippers spojuje velká rivalita s LA Lakers. Hlavním faktorem je nejen to, že sdílí stejné město, ale také stejnou arénu. V posledních letech jsou úspěšnější než Lakers, ale titul zatím nikdy nezískali.

Dne 26. 4. 2006 se změnil název školy na Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem. Škola spolupracuje se základní školou ve Waldmünchenu v Německu. Žáci si mohou svoje dovednosti rozvíjet v zájmových kroužcích – florbalovém, výtvarném, šachovém, sportovním, výpočetní techniky, německého jazyka. V roce 2011 byla zrekonstruována školní kuchyně a zařízena novým vybavením. Denně se vaří asi 320 obědů pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky. Škola je postupně vybavována výpočetní technikou – učebna s 20 novými počítači, interaktivní tabule a data-projektory ve třídách. Zahrada za školní budovou je upravená na učebnu v přírodě. Je členěná na několik ekosystémů. Slouží k pěstování a pozorování rostlin a také k výuce některých předmětů mimo budovu školy.