Houston Rockets

Houston Rockets vyhrál NBA ve dvou po sobě jdoucích letech – 1994 a 1995. Velkou zásluhu na tom tehdy měla jejich hvězda Hakeem Olajuwon. V novém tisícíletí na sebe Houston nejvíc upozornil angažováním Yao Minga, prvního čínského basketbalisty v NBA.

Základní škola se zaměřuje na kvalitní průpravu v perspektivních oborech. Jsou to: Zvýšený počet hodin výuky anglického jazyka, florbalové třídy, Rozvoj mimořádně nadaných dětí, Tělesná výchova. Průběžným rozvojem víceúčelového sportovního areálu, vytváří škola široké sportovní příležitosti pro školní i mimoškolní činnost mládeže. Každoročně pořádá řadu sportovních soutěží a atletických mítinků.