Detroit Pistons

Detroit Pistons byli v 80. letech považováni za jeden z top týmů. Tituly mají z let 1989 a 1990. V tomto období nebyli mezi týmy oblíbeni. Nazývali je Bad Boy Pistons, především kvůli jejich fyzicky náročné a defenzivně orientované hře. Poslední titul získali v roce 2004.

Ve škole je možnost navštěvovat mnohé kroužky. Například je otevřena basketbalová přípravka BK Skokani Brno pro chlapce a děvčata na I. stupni. Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Slovanské náměstí a to 2x týdně.