Denver Nuggets

Denver Nuggets , kteří sídlí ve státe Colorado, čekají od roku 1967 na svůj první titul. Štěstěna je obchází a ani v posledních letech to nevypadá, že by byli na vzestupu.

Prvním ředitelem této školy byl F. Tajbner. V roce 1941 byly k původní budově přistavěny ještě 4 třídy, tělocvična a kabinety pro měšťanskou školu. Vyučování bylo kvůli válce přerušeno, ale již v září 1945 bylo opět obnoveno. Obecná škola měla ve školním roce 1949/50 5 tříd se 172 žáky a střední (měšťanská) 4 třídy se 167 žáky. V dnešní době škola nabízí mnoho mimoškolních aktivit, například atletiku.