San Antonio Spurs

San Antonio Spurs jsou v novodobé historii považováni za veleúspěšný tým. Z posledních 25 let se do play-off dostali celkem 24x. Titulů mají celkem 5 (1999, 2003, 2005, 2007 a 2014). Sezóna 2016/17 byla poslední v dlouhé a úspěšné kariéře Tima Duncana.

Škola byla otevřena v srpnu 1977. Ve svém prvním školním roce 1977 – 1978 měla 559 dětí ve 21 třídách. Významným impulsem pro existenci školy bylo přiřazení zrušené 25. ZŠ Pod Parkem v roce 1995. V současných letech se počet žáků pohybuje kolem 750. Škola zaměstnává cca 79 pracovníků (pedagogičtí i nepedagogičtí). Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků s pohybovým postižením. Pro jejich snazší pohyb po škole je vybudován výtah. Vyučování probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ZŠ Mírová“, se zaměření na tělesnou výchovu (vždy jedna třída v ročníku „C“).

 

New Orleans Pelicans

Tým byl založen v roce 2002 a ve své krátkodobé historii neposbíral žádné velké úspěchy. Největší hvězdou tohoto týmu byl rozehrávač Chris Paul, který v něm působil v letech 2005-2011.

Od školního roku 1980 a 1981 zůstaly trojtřídní základní škole pouze čtyři ročníky, které v následujícím školním roce byly při stavu 55 žáků spojeny do dvou tříd. Stav žactva se pak dále do konce období postupně snižoval, až ve školním roce 1989 a 1990 do ní docházelo jen 34 žáků. Zájem místních orgánů o školu napomáhá tomu, že škola je dobře vybavena moderními pomůckami a pro děti se pořádají výlety a další různé akce. Při škole byla v roce 1960 zřízena družina. Pro stravování žáků i učitelstva vznikla také školní jídelna. Při škole se rozvíjí také zájmová činnost dětí formou kroužků. Od roku 1990 se organizační uspořádání školy neměnilo a počet žactva zůstal v celku vyrovnaný, pohyboval se kolem 30 dětí.

Memphis Grizzlies

Je to jeden z nejmladších týmů NBA, jeho připojení do NBA se datuje od roku 1995. Na svůj první titul stále čekají. V týmu začínali a úspěšně působili bratři Gasolové ze Španělska.

Škola byla založena roku 1894 a honosila se hrdým názvem Škola Františka Josefa I. Od tohoto roku se v prostorách školní budovy prakticky učí dodnes, jen název vzdělávacího „ústavu“ se neustále měnil. Do roku 1945 byla škola německá. Ještě dnes ve školních sbírkách nacházíme precizní učební pomůcky našich předchůdců. V éře socialismu prodělala budova školy celou řadu změn a různých úprav, které nebyly vždy nejšťastnější. Roku 1968 se škola rozšířila o další přístavbu. Novodobá historie, po roce 1989, tak jako i jinde zaznamenala celou řadu změn. Jednou z nejdůležitějších byla orientace školy na informační a komunikační technologie. Tato snaha se projevila zavedením rozšířené výuky předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA na přelomu tisíciletí. Škola zachovala tento trend i při stanovení priorit a tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu Klíč k životu, podle kterého škola pracuje již ve všech ročnících. Velký důraz klade na výuku cizích jazyk a různé formy mezinárodní spolupráce.

Houston Rockets

Houston Rockets vyhrál NBA ve dvou po sobě jdoucích letech – 1994 a 1995. Velkou zásluhu na tom tehdy měla jejich hvězda Hakeem Olajuwon. V novém tisícíletí na sebe Houston nejvíc upozornil angažováním Yao Minga, prvního čínského basketbalisty v NBA.

Základní škola se zaměřuje na kvalitní průpravu v perspektivních oborech. Jsou to: Zvýšený počet hodin výuky anglického jazyka, florbalové třídy, Rozvoj mimořádně nadaných dětí, Tělesná výchova. Průběžným rozvojem víceúčelového sportovního areálu, vytváří škola široké sportovní příležitosti pro školní i mimoškolní činnost mládeže. Každoročně pořádá řadu sportovních soutěží a atletických mítinků.

Dallas Mavericks

Dallas Mavericks patří mezi nejcennější basketbalové organizace, jejich cena byla ohodnocena na 685 milionů dolarů. Největší hvězdou v historii byl Dirk Nowitzki, který právě „MAVS“ dovedl k ligovému titulu v roce 2011.

Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Při škole je zřízena školní jídelna, 4 oddělení školní družiny, 2 tělocvičny, bazén, modernizované školní hřiště, školní zahrada a přírodovědný kroužek s živými zvířaty. Škola spolupracuje s Mensou a je zapojena do projektu technicko-přírodovědného vzdělávání zaměřeného na práci s nadanými žáky. Na škole pracuje mnoho zájmových kroužků, včetně smíšeného školního pěveckého sboru.

Sacramento Kings

Je to nejstarší tým NBA. Založení proběhlo na území města Rochester. Ligový titul vyhráli v roce 1951 a jsou tedy nejdéle čekajícím týmem v Lize na svou další vysněnou trofej. V roce 2017 se nekvalifikovali do Play-off.

Základní škola je umístěna v budově z roku 1958. Pro zajištění provozu školy slouží 18 kmenových učeben, 1 odborná počítačová učebna, odborná učebna pro výuku fyziky a chemie, jazyková učebna, školní kuchyňka, školní dílna, tělocvična, atd.. Od 1. 1. 2003 je součástí školy mateřská škola, která je společně se školní jídelnou umístěna v samostatné budově z roku 1959.

Phoenix Suns

Phoenix Suns se z jejich 47 sezón v NBA do play-off dostali celkem 29x a celkem 19x zakončili sezónu s 50. a více výhrami. Na titul nikdy nedosáhli, ale 2x si zahráli finále. Zřejmě největší postavou historie Suns je rozehravač Steve Nash, který zde hrál v letech 2004-2012.

Od 1. 9. 2012 nese škola čestný název po nejvýznamnějším přeštickém rodákovi Základní škola Josefa Hlávky Přeštice. Slavnostního setkání při této příležitosti, které se uskutečnilo 3. 9. 2012, se zúčastnili představitelé Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, zástupci Města Přeštice, Krajského úřadu Plzeňského kraje, České školní inspekce a další významní hosté. Autorem pamětní desky, vnějšího označení školní budovy a nového loga je známý klatovský výtvarník a sochař Václav Fiala. Autorem nové výzdoby interiéru je Pavel P. Ries.

Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers jsou pravděpodobně nejpopulárnějším týmem světa. Vlastní 16 mistrovských titulů, 5 posledních vyhráli v prvním desetiletí 21. století, když za ně nastupovaly hvězdy jako Shaquille O’Neal a taky Kobe Bryant.

Ve škole jsou dobré podmínky pro výuku na počítačích a je o ní obrovský zájem. Na škole jsou dvě jazykové učebny a dvě školní žákovské knihovny, ve kterých si mohou žáci půjčovat naučnou literaturu, beletrii, encyklopedie (celkem asi 4800 svazků). Velmi je využívána učebna hudební a dramatické výchovy s malou divadelní scénou, která je po technické stránce výborně vybavena (kvalitní ozvučení, keyboard Yamaha, divadelní šatna apod.) a byla již svědkem mnoha pěkných kulturních akcí.

Los Angeles Clippers

Los Angeles Clippers spojuje velká rivalita s LA Lakers. Hlavním faktorem je nejen to, že sdílí stejné město, ale také stejnou arénu. V posledních letech jsou úspěšnější než Lakers, ale titul zatím nikdy nezískali.

Dne 26. 4. 2006 se změnil název školy na Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem. Škola spolupracuje se základní školou ve Waldmünchenu v Německu. Žáci si mohou svoje dovednosti rozvíjet v zájmových kroužcích – florbalovém, výtvarném, šachovém, sportovním, výpočetní techniky, německého jazyka. V roce 2011 byla zrekonstruována školní kuchyně a zařízena novým vybavením. Denně se vaří asi 320 obědů pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky. Škola je postupně vybavována výpočetní technikou – učebna s 20 novými počítači, interaktivní tabule a data-projektory ve třídách. Zahrada za školní budovou je upravená na učebnu v přírodě. Je členěná na několik ekosystémů. Slouží k pěstování a pozorování rostlin a také k výuce některých předmětů mimo budovu školy.

Golden State Warriors

Poslední vítěz ligy a předloňský finalista, v poslední době velmi úspěšný tým. A dá se předpokládat, že i v aktuální sezóně bude hrát o nejvyšší příčky. V týmů září především Stephen Curry a Kevin Durant.

3.září 1990 zahájila svou činnost nejmladší základní škola v Písku, jejímž „patronem“ se stal, po jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze v březnu 1994, velký český spisovatel a dramatik Josef Kajetán Tyl. V současné době usedá ve 29 třidách do lavic 720 žáků. Předpokládáme, že po zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 dojde k naplnění celkové kapacity 750 žáků.