Toronto Raptors

Toronto Raptors jsou jediným kanadským týmem v NBA. Tento tým byl založen v roce 1995, z důvodu expanze NBA do Kanady. V roce 2016 dosáhli na finále východní konference, kde padli s Clevelandem.

Základní škola Pardubice – Studánka je umístěna v krásném parkovém areálu se sportovními hřišti. Škola má kromě 25 kmenových tříd v jednotlivých pavilonech i 13 speciálně vybavených odborných učeben. Mezi nimi např. zeměpisu, přírodopisu, chemie, informatiky, dílen, fyziky, atd. Poloha a vybavení školy umožňuje podporovat rozvoj dětí v mnoha oblastech. Tělocvična s gymnastickým sálem a posilovnou, hala i venkovní sportoviště poskytují perfektní zázemí pro sportovní vyžití. Také se zde konají kroužky florbalu a minikopané. Na venkovních sportovištích lze také nalézt dva ping-pongové stoly pro zkrácení velkých přestávek.

Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers je 2. nejstarší basketbalový klub, který byl založen roku 1946. Dříve byl znám pod názvem Syracuse Nationals. Vyhrál celkem tři šampionáty z celkových devíti finálových sérií. V sezóně 2015/16 skončili s deseti výhrami na úplném dně tabulky. V zatím poslední dohrané sezóně zaznamenali výrazné zlepšení, když dosáhli na 28 výher, ani to však nestačilo na lepší než předposlední místo ve východní konferenci.

V letošním školním roce škola otevře mnoho zajímavých kroužků, jako například kroužky Sebeobrany a Všestranky. Škola se také účastní soutěže základních a mateřských škol ve sběru papíru a PET lahví. Ve škole byly nainstalovány sběrné nádoby, do kterých žáci odkládají sešlapané PET lahve i s víčky. Každý rok také pořádá projektový den s názvem Experimentář – věda je zábava. Letos proběhne již jeho 6. ročník. Cílem tohoto dne je zaujmout děti technikou a přiblížit jim vědu. Každoročně je to den zaměřený na fyziku, chemii, matematiku a informatiku, což jsou zpravidla nepříliš oblíbené předměty. To se však snaží ZŠ ve Stráži nad Nisou změnit.

New York Knicks

New York Knicks jsou jedním z týmů, které od založení sídlí stále ve stejném městě. Své úspěchy datují především do začátku své historie a to do 50. a 70. let. V současnosti se drží spíše ve spodní polovině tabulky. Jedná se o klub s nejhodnotnější značkou v celé NBA.

Základní školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Jedná se o plně organizovanou školou, která je spádová pro okolní obce. Zaměřuje se hlavně na sport, hudební výchovu a ekologii. Disponuje školní družinou, která má kapacitu 130 žáků. Součástí školy je také školní kuchyně s kapacitou až 1200 strávníků.

Brooklyn Nets

Brooklyn Nets se v roce 2012 přestěhoval do Brooklynu z New Jersey. Své poslední finále si zahráli v roce 2003, kdy je vedl rozený střelec Jason Kidd. Poslední dva roky se nedostali do Play-off, napraví to v letošní sezóně?

Jedná se o velkou sídlištní základní školu, poskytující základní vzdělání vymezené učebními dokumenty (školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Štefánek). Pro třídy na druhém stupni je připravena rozšířená výuka tělesné výchovy (hokej). Na škole se učí cca 940 žáků, kteří jsou různorodým vzorkem co do znalostí, chování, zájmů, rodinného zázemí atd.

Boston Celtics

Boston Celtics se 17 mistrovskými tituly jsou nejúspěšnějším týmem nejen v basketbalové NBA, ale také ve všech čtyřech klasických severoamerických profesionálních sportech. Za své největší rivaly považují LA Lakers.

Svou dnešní podobu získala Základní škola Komenského v roce 2000 po kompletní rekonstrukci a dostavbě nového křídla školy v Havlíčkově ulici. Rozrostla se mimo jiné o unikátní hvězdárnu, auditorium či moderní sportovní halu. Počátek historie školy ale sahá daleko do minulosti, do doby, kdy se koncem 19. století stal Nymburk důležitým železničním uzlem. V roce 1872 byla v Nymburce otevřena dílna na opravu železničních vozidel a stávající obecná škola (dnešní ZŠ Tyršova) rázem přestala stačit prudkému nárůstu počtu obyvatel. Proto je v roce 1897 „na Spálence“ vystavěna pod vedením architekta Josefa Červeného nová pětitřídní obecná škola smíšená.