San Antonio Spurs

San Antonio Spurs jsou v novodobé historii považováni za veleúspěšný tým. Z posledních 25 let se do play-off dostali celkem 24x. Titulů mají celkem 5 (1999, 2003, 2005, 2007 a 2014). Sezóna 2016/17 byla poslední v dlouhé a úspěšné kariéře Tima Duncana.

Škola byla otevřena v srpnu 1977. Ve svém prvním školním roce 1977 – 1978 měla 559 dětí ve 21 třídách. Významným impulsem pro existenci školy bylo přiřazení zrušené 25. ZŠ Pod Parkem v roce 1995. V současných letech se počet žáků pohybuje kolem 750. Škola zaměstnává cca 79 pracovníků (pedagogičtí i nepedagogičtí). Škola vytváří podmínky pro vzdělávání žáků s pohybovým postižením. Pro jejich snazší pohyb po škole je vybudován výtah. Vyučování probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ZŠ Mírová“, se zaměření na tělesnou výchovu (vždy jedna třída v ročníku „C“).

 

New Orleans Pelicans

Tým byl založen v roce 2002 a ve své krátkodobé historii neposbíral žádné velké úspěchy. Největší hvězdou tohoto týmu byl rozehrávač Chris Paul, který v něm působil v letech 2005-2011.

Od školního roku 1980 a 1981 zůstaly trojtřídní základní škole pouze čtyři ročníky, které v následujícím školním roce byly při stavu 55 žáků spojeny do dvou tříd. Stav žactva se pak dále do konce období postupně snižoval, až ve školním roce 1989 a 1990 do ní docházelo jen 34 žáků. Zájem místních orgánů o školu napomáhá tomu, že škola je dobře vybavena moderními pomůckami a pro děti se pořádají výlety a další různé akce. Při škole byla v roce 1960 zřízena družina. Pro stravování žáků i učitelstva vznikla také školní jídelna. Při škole se rozvíjí také zájmová činnost dětí formou kroužků. Od roku 1990 se organizační uspořádání školy neměnilo a počet žactva zůstal v celku vyrovnaný, pohyboval se kolem 30 dětí.

Memphis Grizzlies

Je to jeden z nejmladších týmů NBA, jeho připojení do NBA se datuje od roku 1995. Na svůj první titul stále čekají. V týmu začínali a úspěšně působili bratři Gasolové ze Španělska.

Škola byla založena roku 1894 a honosila se hrdým názvem Škola Františka Josefa I. Od tohoto roku se v prostorách školní budovy prakticky učí dodnes, jen název vzdělávacího „ústavu“ se neustále měnil. Do roku 1945 byla škola německá. Ještě dnes ve školních sbírkách nacházíme precizní učební pomůcky našich předchůdců. V éře socialismu prodělala budova školy celou řadu změn a různých úprav, které nebyly vždy nejšťastnější. Roku 1968 se škola rozšířila o další přístavbu. Novodobá historie, po roce 1989, tak jako i jinde zaznamenala celou řadu změn. Jednou z nejdůležitějších byla orientace školy na informační a komunikační technologie. Tato snaha se projevila zavedením rozšířené výuky předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA na přelomu tisíciletí. Škola zachovala tento trend i při stanovení priorit a tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu Klíč k životu, podle kterého škola pracuje již ve všech ročnících. Velký důraz klade na výuku cizích jazyk a různé formy mezinárodní spolupráce.

Dallas Mavericks

Dallas Mavericks patří mezi nejcennější basketbalové organizace, jejich cena byla ohodnocena na 685 milionů dolarů. Největší hvězdou v historii byl Dirk Nowitzki, který právě „MAVS“ dovedl k ligovému titulu v roce 2011.

Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Při škole je zřízena školní jídelna, 4 oddělení školní družiny, 2 tělocvičny, bazén, modernizované školní hřiště, školní zahrada a přírodovědný kroužek s živými zvířaty. Škola spolupracuje s Mensou a je zapojena do projektu technicko-přírodovědného vzdělávání zaměřeného na práci s nadanými žáky. Na škole pracuje mnoho zájmových kroužků, včetně smíšeného školního pěveckého sboru.