Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks patří mezi týmy ze spodní části tabulky, v poslední době se jim moc dobře nevede. Jenže historie taková vždy nebyla, za jejich nejlepší léta se dají považovat 70. a 80. léta. V roce 1971 dokonce ligu vyhráli.

Škola je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Budovy školy jsou situovány do panelového sídliště, odkud do školy dochází většina žáků. Do sportovních tříd dojíždějí žáci i ze vzdálenějších míst. Škola se nachází v blízkosti zastávek MHD, což situaci dojíždějícím žákům do značné míry usnadňuje. V oblasti výuky cizích jazyků vychází vstříc trvalému zájmu rodičů a jejich dětem nabízí výuku angličtiny již od 1. ročníku formou nepovinného předmětu. Od 3. ročníku je vždy jedna třída specializovaná na výuku cizích jazyků, od 5. ročníku mají žáci možnost rozvíjet své sportovní nadání ve třídě specializované na tělesnou výchovu se zaměřením na fotbal, od 6. ročníku na atletiku a basketbal.

Indiana Pacers

Indiana Pacers jsou jedenáctým týmem loňské sezóny a čtvrtfinalistou východní konference play-off. Jediné vítězství ve své východní konferenci zaznamenali v roce 2000 a ligové tituly mají celkem tři, všechny v 70. letech.

V roce 2019 oslavila nejstarší Základní škola v Uherském Brodě již 110. výročí svého otevření. Tak jak se měnilo v průběhu století jméno náměstí (Stalinovo, Vítězného února, Mariánské), tak se ve školní budově střídaly školy obecné chlapecké a dívčí a školy měšťanské. Odborné učebny školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, některé kmenové třídy mají k dispozici PC, dataprojektory s možností interaktivity. Každoročně škola postupně vybavuje technikou a novým nábytkem další třídy. Výtvarná výchova a kroužky využívají keramickou dílnu s keramickou pecí a hrnčířskými kruhy. Pro sportovní aktivity jsou využívány tělocvična, sportovní hala a hřiště.

 

Detroit Pistons

Detroit Pistons byli v 80. letech považováni za jeden z top týmů. Tituly mají z let 1989 a 1990. V tomto období nebyli mezi týmy oblíbeni. Nazývali je Bad Boy Pistons, především kvůli jejich fyzicky náročné a defenzivně orientované hře. Poslední titul získali v roce 2004.

Ve škole je možnost navštěvovat mnohé kroužky. Například je otevřena basketbalová přípravka BK Skokani Brno pro chlapce a děvčata na I. stupni. Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Slovanské náměstí a to 2x týdně.

Chicago Bulls

Chicago Bulls – tým, který neprohrál jediné finále, ve kterém nastoupil. Patřili jim především 90. Léta, když za ně nastupovali 2 hráči, kteří se později dostali do síně slávy – Michael Jordan a Scottie Pippen. V roce 1991 nastartovali zlatou dynastii. Celkem posbírali 6 titulů

Rok 2019 je pro tuto školu velmi důležitý a to díky oslavám 45. výročí od založení školy. V areálu školy nalezneme například nově zrekonstruované školní hřiště, dále nová vzduchotechnika v jídelně, čerstvě vymalované prostory učeben, zajímavé schody s anglickými slovesy, úpravy v šatnách u tělocvičen a mnohé další věci.

 

Cleveland Cavaliers

Šampióni NBA z roku 2016, které vede současný nejlepší hráč NBA Lebron James. Ve finále proti Golden State otočili nepříznivý stav sériez 1:3 na 4:3. Lebron na tom měl samozřejmě nejvýraznější podíl. V roce 2017 se do finále podívali opět, ale tentokrát na skvělý tým Golden State nestačili a podlehli mu 4:1 na zápasy.

Škola s celodenním provozem od 6:00 do 17:00. Mimo výuku zajišťuje program pro děti školní družina. Uzavřený areál školy se skládá z budov I. stupně, II. stupně a školní jídelny a budovy dílen, tělocvičen a školní družiny. Součástí je oplocený venkovní sportovní areál 4 víceúčelových hřišť, běžecká dráha a školní zahrada s altánem. Uvnitř budov I. a II. stupně se nachází kmenové učebny vybavené projekcí a interaktivními tabulemi, odborné učebny pro výuku jazyků, zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu, cvičná kuchyně a učebna informatiky. Škola disponuje 2 tělocvičnami, keramickou a technickou dílnou.